5. Zamykanie dróg dla ruchu (U-13a-c) - projektorganizacjiruchu.pl

Przejdź do treści

Menu główne:

Urządzenia BRD
Zamykanie dróg dla ruchu (U-13a-c)
Urządzenia stosowane w obrębie przejazdów kolejowych, na przejściach granicznych,
w punktach poboru opłat oraz w miejscach wjazdów na drogi niepubliczne

Urządzenia przeznaczone do zamykania drogi dla ru­chu stosuje się w celu:
  • zamykania drogi w obrębie przejazdów kolejowych,
  • zamykania drogi na przejściach granicznych,zamykania drogi w punktach poboru opłat na auto­stradach,
  • zamykania dróg zakładowych na odcinkach, na któ­rych stają się drogami niepublicznymi, wjazdów na parkingi strzeżone, drogi niepubliczne, do lasu itp.

Urządzenia stosowane w obrębie przejazdów kolejo­wych zwane są dalej rogatkami lub półrogatkami, a stosowane w pozostałych przypadkach - zaporami. Ich funkcje są takie same. Urządzenia te stosuje się do za­mknięcia całej szerokości jezdni (zapory, rogatki) albo jej połowy (półrogatki, belki zapór).

U-13a
U-13a Rogatka z urządzeniem dzwonkowym i siatką
Rogatka z urządzeniem dzwonkowym i siatką
U-13b
U-13b i U-13c Rogatka bez dodatkowych urządzeń oraz Półrogatka
Rogatka bez dodatkowych urządzeń

U-13c
j.w.
Półrogatka
Urządzenia stosowane w obrębie przejazdów kolejowych U-13a (rogatka z urządzeniem dzwonkowym i siatką wiszącą) oraz U-13b stosuje się w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na przejazdach i przejściach kolejowych.
Rogatkę z przyrządem dzwonkowym i siatką wiszącą można stosować na przejazdach i przejściach o dużym ruchu pieszych. Siatka powinna uniemożliwić przechodzenie pieszych pod opuszczoną rogatką.
Na belkach rogatkowych U-13a i U-13b należy umieszczać co najmniej trzy światła czerwone migające. Rogatki zamykające całą szerokość jezdni U-13a i U-13b stosuje się na przejazdach kolejowych kategorii A, natomiast półrogatki U-13c stosuje się na przejazdach kolejowych kategorii B.
Półrogatki umieszcza się tak, aby z każdej strony przejazdu zamykały prawą połowę drogi (również w przypadku stosowania półrogatek na jezdniach jednokierunkowych).
Rogatki można stosować również na przejściach kolejowych użytku publicznego oraz na przejazdach gospodarczych do pól. W tym drugim przypadku mogą być zamykane na stale, a otwierane tylko na czas przejazdu. Na skrzyżowaniach drogi z bocznicą kolejową o okresowym ruchu pociągów dopuszcza się stosowanie rogatek obrotowych zamykających tory kolejowe, a w przypadku przejazdu pociągu - drogę. Rogatki te muszą mieć zapewnioną obsługę na miejscu w czasie przejazdu pociągu.

Urządzenia stosowane na przejściach granicznych


  • Urządzeniami do zamykania dróg przecinających granicę państwa są zapory, które stosuje się w celu zatrzymania pojazdów i pieszych.

  • Zapory mają kształt i barwy analogiczne jak rogatki U-13b.

  • Zapory stosuje się na wszystkich drogach przecinających granicę państwa. Zapory umieszcza się w przekroju poprzecznym drogi. Odległość zapór od granicy państwa zależy od organizacji kontroli ruchu granicznego oraz lokalizacji przejścia granicznego.

  • Liczba zapór na drodze powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom. Dopuszcza się sterowanie zaporami z odległości.

  • Na drogach zamkniętych dla ruchu, przecinających gra­nicę państwa, umieszcza się zapory zamykane na stałe. Na zaporach lub w ich pobliżu stosuje się również inne znaki drogowe.


Urządzenia stosowane w punktach poboru opłat


  • Zapory drogowe w punktach poboru opłat mają kształt i barwy analogiczne jak rogatki U-13b.

  • Na dojazdach do punktu poboru opłat stosuje się oznakowanie pionowe znakami B-32 i B-33, a bez­pośrednio przed stanowiskami, w których pobierana jest opłata - sygnalizatory S-4 i S-7 wskazujące czynne stanowiska.


Urządzenia stosowane w miejscach wjazdów na drogi niepubliczne


Zapory stosowane do zamykania dróg zakładowych, niepublicznych, bram wjazdowych na teren zakładów instytucji, wjazdów do lasu, na parkingi strzeżone itp., umieszczane są i utrzymywane przez administra­cję terenu, na który wjazd jest zamykany. Zapory te mają kształt i barwy analogiczne jak rogatki U-13b. Jeżeli wjazd jest strzeżony przez pracowników zakła­du lub instytucji (również wjazd na parking), zapory mogą mieć inny kształt, np. mogą być wykonane z łańcucha.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego