T - tabliczki do znaków - projektorganizacjiruchu.pl

Przejdź do treści

Menu główne:

Znaki drogowe
T - tabliczki do znaków
T-1
T-1 Tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego
Tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego

Tabliczka wskazuje odległość od danego miejsca niebezpiecznego. Stosowana do znaków ostrzegawczych wskazujących niebezpieczeństwo występujące pojedynczo, gdy znak nie został ustawiony w określonej w Rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych odległości od miejsca niebezpiecznego.
T-1a
T-1a Tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu
Tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu

Tabliczka wskazuje odległość do miejsca początku lub końca drogi lub pasa ruchu. Stosowana jest wraz z następującymi znakami informacyjnymi: D-7 droga ekspresowa, D-8 koniec drogi ekspresowej, D-9 autostrada, D-10 koniec autostrady,D-11 początek pasa ruchu dla autobusów, D-13 początek pasa ruchu powolnego, D-13a początek pasa ruchu, D-14 koniec pasa ruchu.
T-1b
T-1b Tabliczka wskazująca długość tunelu lub odcinek drogi do końca tunelu
Tabliczka wskazująca długość tunelu lub odcinek drogi do końca tunelu

Tabliczka stosowana ze znakiem D-37. Umieszczona przed wjazdem do tunelu o długości powyżej 500 m wskazuje jego rzeczywistą długość. Rzeczywista długość tunelu może być także wskazana przez umieszczenie w dolnej części znaku napi­su i symboli odpowiadających treści ta­bliczki T-1b.
W tunelu o długości przekraczającej 3000 m umieszczana jest samodzielnie co 1000 m i wskazuje długość odcinka do końca tunelu.
T-2
T-2 Tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
Tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo

Tabliczka wskazuje długość odcinka drogi, na którym występuje wyrażone znakiem ostrzegawczym niebezpieczeństwo. Stosowana do znaków ostrzegawczych wskazujących niebezpieczeństwo występujące na pewnej długości, gdy długość wskazanego odcinka jest większa niż 500 m.
T-3
T-3 Tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
Tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo

Tabliczka umieszczona pod znakiem ostrzegawczym wskazuje koniec odcinka, na którym występowało niebezpieczeństwo.
T-3a
T-3a Tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój
Tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój

Umieszczona  pod  znakiem  D-18  tabliczka  T-3a wskazuje koniec miejsca przeznaczonego na postój.
T-4
T-4 Tabliczka wskazująca liczbę zakrętów
Tabliczka wskazująca liczbę zakrętów

Umieszczona pod znakiem A-3 lub A-4 tabliczka T-4  wskazuje liczbę zakrętów większą niż dwa.
T-5
T-5 Tabliczka wskazująca początek drogi krętej
Tabliczka wskazująca początek drogi krętej

Umieszczona pod znakiem A-3 lub A-4 tabliczka T-4 wskazuje początek drogi krętej.
T-6a
T-6a Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)
Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)

Umieszczona pod znakiem D-1 tabliczka T-6a wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych.
T-6b
T-6b Tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)
Tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)

Umieszczona pod znakiem D-1 tabliczka T-6b wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych.
Umieszczona pod znakami A-6a, A-6b lub A-6c tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu.
T-6c
T-6c Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej)
Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej)

Tabliczka T-6c, umieszczona pod znakiem A-7 lub B-20, wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.
T-6d
T-6d Tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej)
Tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej)

Tabliczka T-6d, umieszczona pod znakiem A-7 lub B-20, wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.
T-7
T-7 Tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe tramwajowym
Tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe tramwajowym

Tabliczka T-7, umieszczona pod znakiem A-9, A-10  lub A-21, wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.
T-8
T-8 Tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe
Tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe

Umieszczana pod znakiem A-30 tabliczka T-8 wskazuje miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe.
T-9
T-9 Tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi
Tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi

Umieszczana pod znakiem A-22 tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość spadku.
T-10
T-10 Tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze
Tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze

Umieszczana pod znakiem A-30 tabliczka T-10 wskazuje przecięcie drogi z bocznicą kolejową lub torem o podobnym charakterze; w miejscu tak oznakowanym ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika  kolei  podczas przejeżdżania (przetaczania) pociągu.
T-11
T-11 Tabliczka wskazująca przeprawę promową
Tabliczka wskazująca przeprawę promową

Umieszczana pod znakiem A-30 tabliczka T-11 wskazuje przeprawę promową.
T-12
T-12 Tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni
Tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni

Umieszczana pod znakiem A-30 tabliczka T-12 wskazuje podłużny uskok nawierzchni.
T-13
T-13 Tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein
Tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein

Umieszczana pod znakiem A-30 tabliczka T-13 wskazuje odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein.

T-14
T-14 Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce
Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce

Tabliczka wskazuje miejsce szczególnie niebezpieczne, w którym w ciągu roku zdarzyły się co najmniej cztery wypadki o wskazanym charakterze z ofiarami w ludziach na odcinku drogi 0,5 km w obszarze zabudowanym lub 1 km poza obszarem zabudowanym. W przypadku przejazdów kolejowych jako niebezpieczne oznaczone są te, na których miały miejsce dwa wypadki w ciągu roku.
Tabliczka posiada pięć odmian, stosowana jest ze znakiem A-30 "inne niebezpieczeństwo".
Tabliczkę  T-14 umieszcza się przed miejscem częstych potrąceń pieszych.
T-14a
T-14a Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce
Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce

Tabliczka wskazuje miejsce szczególnie niebezpieczne, w którym w ciągu roku zdarzyły się co najmniej cztery wypadki o wskazanym charakterze z ofiarami w ludziach na odcinku drogi 0,5 km w obszarze zabudowanym lub 1 km poza obszarem zabudowanym. W przypadku przejazdów kolejowych jako niebezpieczne oznaczone są te, na których miały miejsce dwa wypadki w ciągu roku.
Tabliczka posiada pięć odmian, stosowana jest ze znakiem A-30 "inne niebezpieczeństwo".
Tabliczkę  T-14 umieszcza się przed miejscem częstych potrąceń pieszych.

Tabliczka wskazująca miejsce częstych zderzeń z poprzedzającymi pojazdami.
T-14b
T-14b Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce
Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce

Tabliczka wskazuje miejsce szczególnie niebezpieczne, w którym w ciągu roku zdarzyły się co najmniej cztery wypadki o wskazanym charakterze z ofiarami w ludziach na odcinku drogi 0,5 km w obszarze zabudowanym lub 1 km poza obszarem zabudowanym. W przypadku przejazdów kolejowych jako niebezpieczne oznaczone są te, na których miały miejsce dwa wypadki w ciągu roku.
Tabliczka posiada pięć odmian, stosowana jest ze znakiem A-30 "inne niebezpieczeństwo".
Tabliczkę  T-14 umieszcza się przed miejscem częstych potrąceń pieszych.

Tabliczka wskazująca miejsce częstych zderzeń czołowych.
T-14c
T-14c Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce
Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce

Tabliczka wskazuje miejsce szczególnie niebezpieczne, w którym w ciągu roku zdarzyły się co najmniej cztery wypadki o wskazanym charakterze z ofiarami w ludziach na odcinku drogi 0,5 km w obszarze zabudowanym lub 1 km poza obszarem zabudowanym. W przypadku przejazdów kolejowych jako niebezpieczne oznaczone są te, na których miały miejsce dwa wypadki w ciągu roku.
Tabliczka posiada pięć odmian, stosowana jest ze znakiem A-30 "inne niebezpieczeństwo".
Tabliczkę  T-14 umieszcza się przed miejscem częstych potrąceń pieszych.

Tabliczka wskazująca miejsce częstych zderzeń z tramwajami.
T-14d
T-14d Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce
Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce

Tabliczka wskazuje miejsce szczególnie niebezpieczne, w którym w ciągu roku zdarzyły się co najmniej cztery wypadki o wskazanym charakterze z ofiarami w ludziach na odcinku drogi 0,5 km w obszarze zabudowanym lub 1 km poza obszarem zabudowanym. W przypadku przejazdów kolejowych jako niebezpieczne oznaczone są te, na których miały miejsce dwa wypadki w ciągu roku.
Tabliczka posiada pięć odmian, stosowana jest ze znakiem A-30 "inne niebezpieczeństwo".
Tabliczkę  T-14 umieszcza się przed miejscem częstych potrąceń pieszych.

Tabliczka wskazująca przejazd kolejowy, na którym warunki powodują szczególne niebezpieczeństwo powstawania wypadków.
T-15
T-15 Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu
Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu

Tabliczka stosowana ze znakiem A-30, wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu.
T-16
T-16 Tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce
Tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce

Tabliczka umieszczana przed miejscami, w których pojazdy uprzywilejowane wyjeżdżają na drogę. Tabliczkę stosuje samodzielnie bezpośrednio przed miejscem wyjazdu, a także wraz ze znakiem A-30 "inne niebezpieczeństwo" w odległości obowiązującej dla znaków ostrzegawczych, zwłaszcza gdy w momencie wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych uruchamiana jest specjalna sygnalizacja świetlna.
Tabliczka  T-16 stosowana, jeżeli na drogę wyjeżdżają pojazdy straży pożarnej.
T-16a
Tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce
Tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce

Tabliczka umieszczana przed miejscami, w których pojazdy uprzywilejowane wyjeżdżają na drogę. Tabliczkę stosuje samodzielnie bezpośrednio przed miejscem wyjazdu, a także wraz ze znakiem A-30 "inne niebezpieczeństwo" w odległości obowiązującej dla znaków ostrzegawczych, zwłaszcza gdy w momencie wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych uruchamiana jest specjalna sygnalizacja świetlna.
Tabliczka  T-16 stosowana, jeżeli na drogę wyjeżdżają pojazdy straży pożarnej.

Tabliczka  T-16a stosowana, jeżeli na drogę wyjeżdżają karetki pogotowia ratunkowego.
T-17
T-17 Tabliczka wskazująca granicę państwa
Tabliczka wskazująca granicę państwa

Umieszczana pod znakiem A-30 tabliczka T-17 wskazuje granicę państwa.

T-18
T-18 Tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce
Tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce

Umieszczana pod znakiem A-30 tabliczka T-18 wskazuje nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce.
Tabliczka T-18 wskazuje zmianę przebiegu drogi lub kierunku ruchu najpierw w lewo a potem w prawo.
T-18a
T-18a Tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce
Tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce

Umieszczana pod znakiem A-30 tabliczka T-18 wskazuje nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce.
Tabliczka T-18 wskazuje zmianę przebiegu drogi lub kierunku ruchu najpierw w lewo a potem w prawo.

Tabliczka T-18a wskazuje zmianę przebiegu drogi lub kierunku ruchu najpierw w prawo, a potem w lewo.
T-18b
T-18b Tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce
Tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce

Umieszczana pod znakiem A-30 tabliczka T-18 wskazuje nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce.
Tabliczka T-18 wskazuje zmianę przebiegu drogi lub kierunku ruchu najpierw w lewo a potem w prawo.

Tabliczka T-18b wskazuje zmianę przebiegu drogi lub kierunku ruchu w lewo.
T-18c
T-18c Tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce
Tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce

Umieszczana pod znakiem A-30 tabliczka T-18 wskazuje nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce.
Tabliczka T-18 wskazuje zmianę przebiegu drogi lub kierunku ruchu najpierw w lewo a potem w prawo.

Tabliczka T-18b wskazuje zmianę przebiegu drogi lub kierunku ruchu w prawo.

(bez nazwy i nadanego symbolu - tabliczka do znaku A-30)
(bez nazwy i nadanego symbolu - tabliczka do znaku A-30)

W przypadku prowadzenia na odcinku drogi publicznej badań, stosuje się znak A-30 z tabliczką z napisem o odpowiedniej treści, w szczególności: "oznakowanie poziome doświadczalne (testowe)".
Jeżeli długość odcinka drogi objętego badaniem przekracza 500 m, wraz z tym oznakowaniem stosuje się tabliczkę T-2, a na końcu tego odcinka drogi umieszcza się znak A-30 z tabliczką T-3.
Dopuszcza się umieszczanie dodatkowych tablic informacyjnych określających miejsce i zakres prowadzonych badań.
T-19
T-19 Tabliczka wskazująca na malowanie znaków poziomych
Tabliczka wskazująca na malowanie znaków poziomych

Umieszczana pod znakiem A-14 tabliczka T-19 wskazuje na malowanie znaków poziomych.
T-20
T-20 Tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje
Tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje

Umieszczona pod znakiem zakazu tabliczka T-20 wskazuje
długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje.
T-21
T-21 Tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje
Tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje

Umieszczona pod znakiem zakazu tabliczka T-21 wskazuje odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje.
T-22
T-22 Tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych
Tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych

Umieszczona pod znakiem B-1 tabliczka  T-22 wskazuje, że zakaz nie dotyczy rowerów jednośladowych.
T-23a
T-23a Tabliczka wskazująca motocykle
Tabliczka wskazująca motocykle

Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka wskazuje, że  zakaz wyprzedzania dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce.
T-23b
T-23b Tabliczka wskazująca samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, pojazdy używane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, oraz ciągniki samochodowe
Tabliczka wskazująca samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, pojazdy używane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, oraz ciągniki samochodowe

Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka wskazuje, że  zakaz wyprzedzania dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce.

T-23c
T-23c Tabliczka wskazująca ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne
Tabliczka wskazująca ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne

Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka wskazuje, że  zakaz wyprzedzania dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce.
T-23d
T-23d Tabliczka wskazująca pojazdy silnikowe z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą
Tabliczka wskazująca pojazdy silnikowe z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą

Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka wskazuje, że  zakaz wyprzedzania dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce.
T-23e
T-23e Tabliczka wskazująca pojazdy z przyczepą kempingową
Tabliczka wskazująca pojazdy z przyczepą kempingową

Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka wskazuje, że  zakaz wyprzedzania dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce.
T-23f
T-23f Tabliczka wskazująca autobusy
Tabliczka wskazująca autobusy

Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka wskazuje, że  zakaz wyprzedzania dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce.
T-23g
T-23g Tabliczka wskazująca trolejbusy
Tabliczka wskazująca trolejbusy

Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka wskazuje, że  zakaz wyprzedzania dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce.
T-23h
T-23h Tabliczka wskazująca pojaz­dy z towarami niebezpiecznymi
Tabliczka wskazująca pojaz­dy z towarami niebezpiecznymi

Dotyczy pojazdu przewożącego towary niebez­pieczne określone w § 19 ust. 2 (patrz znak B-13a).
T-23i
T-23i Tabliczka wskazująca pojazdy z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
Tabliczka wskazująca pojazdy z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi

Dotyczy pojazdu przewożącego towary wybucho­we lub łatwo zapalne określone w § 19 ust. 1 (patrz znak B-13).
T-23j
T-23j Tabliczka wskazująca pojazdy z towarami, które mogą ska­zić wodę
Tabliczka wskazująca pojazdy z towarami, które mogą ska­zić wodę

Dotyczy pojazdu przewożącego towary, które mo­gą skazić wodę, określone w § 19 ust. 3 (patrz znak B-14).
T-24
T-24 Tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela
Tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela

Umieszczona pod znakiem B-35 lub B-36 tabliczka T-24 wskazuje, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony tym znakiem, zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela.
T-25a
T-25a Tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania
Tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania

Umieszczona pod znakiem B-35, B-36, B-37 lub
B-38 tabliczka T-25a wskazuje początek zakazu wyrażonego znakiem.
T-25b
T-25b Tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania
Tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania

Umieszczona pod znakiem B-35, B-36, B-37 lub
B-38 tabliczka T-25b wskazuje kontynuację zakazu wyrażonego znakiem.

T-25c
T-25c Tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania
Tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania

Umieszczona pod znakiem B-35, B-36, B-37 lub
B-38 tabliczka T-25c wskazuje odwołanie zakazu wyrażonego znakiem.
T-26
T-26 Tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu
Tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu

Tabliczka T-26 pod znakiem B-35, B-36, B-37 lub B-38 umieszczonym na  placu równolegle do krawędzi jezdni oznacza, że zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy strony placu, przy której został ustawiony.
T-27
T-27 Tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci
Tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci

Umieszczona pod znakiem D-6 lub D-6b tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.
T-28
T-28 Tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata
Tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata

Umieszczona pod znakiem D-7 lub D-9 tabliczka T-28 wskazuje, że za przejazd drogą ekspresową lub autostradą jest pobierana opłata.
T-29
T-29 Tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej
Tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej

Umieszczona pod znakiem D-18 lub D-18b tabliczka T-29 informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla
kierującego pojazdem przewożącego taką osobę.
T-30a
T-30a Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni

Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-30 wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą oraz że miejsce jest przeznaczone dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t.

Oznacza postój całego pojazdu na chodniku równolegle do krawężnika.
T-30b
T-30b Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni

Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-30 wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą oraz że miejsce jest przeznaczone dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t.

Oznacza postój całego pojazdu na chodniku prostopadle do krawężnika.
T-30c
T-30c Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni

Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-30 wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą oraz że miejsce jest przeznaczone dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t.

Oznacza postój całego pojazdu na chodniku skośnie do krawężnika.

T-30d
T-30d Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni

Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-30 wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą oraz że miejsce jest przeznaczone dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t.

Oznacza postój na chodniku kołami przedniej osi pojazdu prostopadle do krawężnika.
T-30e
T-30e Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni

Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-30 wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą oraz że miejsce jest przeznaczone dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t.

Oznacza postój na chodniku kołami przedniej osi pojazdu skośnie do krawężnika.
T-30f
T-30f Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni

Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-30 wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą oraz że miejsce jest przeznaczone dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t.

Oznacza postój całego pojazdu na jezdni prostopadle do krawężnika.
T-30g
T-30g Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni

Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-30 wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą oraz że miejsce jest przeznaczone dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t.

Oznacza postój całego pojazdu na jezdni skośnie do krawężnika.

T-30h
T-30h Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni

Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-30 wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą oraz że miejsce jest przeznaczone dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t.

Oznacza postój na chodniku kołami jednego boku pojazdu równolegle do krawężnika.
T-30i
T-30i Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni
Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni

Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-30 wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą oraz że miejsce jest przeznaczone dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t.

Oznacza postój całego pojazdu na jezdni równolegle do krawężnika.
T-31
T-31 Tabliczka wskazująca kategorię tunelu
Tabliczka wskazująca kategorię tunelu

Wskazuje kategorię tunelu, tabliczkę stosuje się do znaku D-37.
Kategoria "A" - bez ograniczeń w ruchu pojazdów przewożących towary niebezpieczne (nie wprowadzono znaku dla kategorii "A").
Kategoria "B" - zakaz wjazdu pojazdów przewożących towary zagrażające wybuchem o bardzo dużym zasięgu.
T-31
(2)
T-31 (2) Tabliczka wskazująca kategorię tunelu
Tabliczka wskazująca kategorię tunelu

Wskazuje kategorię tunelu, tabliczkę stosuje się do znaku D-37.
Kategoria "C" - zakaz wjazdu pojazdów przewożących towary zagrażające wybuchem o bardzo dużym zasięgu, wybuchem o dużym zasięgu oraz towary zagrażające masowym zatruciem.

T-31
(3)
Tabliczka wskazująca kategorię tunelu
Tabliczka wskazująca kategorię tunelu

Wskazuje kategorię tunelu, tabliczkę stosuje się do znaku D-37.
Kategoria "D" - zakaz wjazdu pojazdów przewożących towary zagrażające wybuchem o bardzo dużym zasięgu, wybuchem o dużym zasięgu, towary zagrażające masowym zatruciem oraz towary zagrażające pożarem o dużym zasięgu.
T-31
(4)
T-31 (4) Tabliczka wskazująca kategorię tunelu
Tabliczka wskazująca kategorię tunelu

Wskazuje kategorię tunelu, tabliczkę stosuje się do znaku D-37.
Kategoria "E" - zakaz wjazdu pojazdów przewożących jakiekolwiek towary niebezpieczne w ilościach wymagających oznakowania tablic barwy pomarańczowej, z wyjątkiem niektórych materiałów promieniotwórczych, odpadów medycznych i próbek diagnostycznych.
T-32
T-32 Tabliczka wskazująca minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu
Tabliczka wskazująca minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu

Wskazuje minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu, tabliczkę stosuje się do znaku D-37.
T-33
T-33 Tabliczka wskazująca umieszczenie w zatoce telefonu alarmowego i gaśnicy
Tabliczka wskazująca umieszczenie w zatoce telefonu alarmowego i gaśnicy

Informuje o telefonie alarmowym i gaśnicy, tabliczkę stosuje się do znaku D-50.
T-34
T-34 Tabliczka wskazująca pobór opłaty elektronicznej za przejazd drogą publiczną
Tabliczka wskazująca pobór opłaty elektronicznej za przejazd drogą publiczną

Wskazuje, że na danej drodze publicznej pobierana jest opłataelektroniczna, tabliczkę stosuje się do znaków   E-15a, E-15c, E-15d, E-15f.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego