7. Urządzenia do ograniczania prędkości pojazdów (U-16a-d) - projektorganizacjiruchu.pl

Przejdź do treści

Menu główne:

Urządzenia BRD
Urządzenia do ograniczania prędkości pojazdów
(U-16a-d)
1. Progi zwalniające

Progi zwalniające są urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonanymi z zasady w formie wygarbienia. Można je stosować w obszarze zabudowanym, wyłącznie na drogach lokalnych, dojazdowych, wyjątkowo - zbiorczych.

Progi zwalniające dzielimy na:
  • listwowe - wykonane na szerokości całej drogi w formie elementu listwowego jednolitego lub składanego z segmentów,
  • płytowe - wykonane w formie płyty poprzez odpowiednie ukształtowanie nawierzchni jezdni lub ułożenie i zamocowanie na niej odpowiedniej konstrukcji,
  • wyspowe - wykonane w formie wydzielonej wyspy lub wysp umieszczonych na jezdni.

U-16a
U-16a Liniowy próg zwalniający listwowy
Liniowy próg zwalniający listwowy
Ograniczona prędkość przejazdu 25 - 30 km/h.
U-16b
U-16b Liniowy próg zwalniający płytowy
U-16b Liniowy próg zwalniający płytowy (przykład)
Liniowy próg zwalniający płytowy
Ograniczona prędkość przejazdu 25 - 30 km/h.
Na progach zwalniających płytowych o długości płyty L > 4 m tworzy się także przejścia dla pieszych.
U-16c
U-16c Liniowy próg zwalniający płytowy
Liniowy próg zwalniający płytowy
Ograniczona prędkość przejazdu 25 - 30 km/h.
U-16d
U-16d U-16d - Liniowy próg zwalniający listwowy
U-16d - Liniowy próg zwalniający listwowy (przykład)
Liniowy próg zwalniający listwowy
Ograniczona prędkość przejazdu 18 - 20 km/h.
Przykładowy próg wyspowy
Przykładowy próg wyspowy
2. Progi podrzutowe
Progi podrzutowe
Progi podrzutowe
Progi podrzutowe można stosować poza drogami publicznymi:

  • na obszarach o ograniczonej dostępności lub na obszarach zamkniętych (drogi położone wewnątrz osie­dli i innych zwartych obszarów zabudowy mieszkaniowej, tereny zakładowe, parkingi itp.) i tylko w przypadkach, gdy konieczne jest ograniczenie prędkości pojazdów do około 5-8 km/h,
  • przy wjazdach na parkingi, tereny zakładowe, tereny jednostek użyteczności publicznej itp., jeżeli są tam zainstalowane urządzenia, zamykające teren (bramy, furty, zapory itp.) - jako środek, wzmacniający działanie tych urządzeń i wymuszający powolny wjazd na ten teren,
  • na parkingach i innych terenach podobnych, jako środek dyscyplinujący ruch wewnętrzny.

Na drogach publicznych dopuszcza się stosowanie progów podrzutowych na obszarze przejścia granicznego jako element uzupełniający zaporę U-13b.
Przykładowy próg podrzutowy
Przykładowy próg podrzutowy
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego