C - znaki nakazu - projektorganizacjiruchu.pl

Przejdź do treści

Menu główne:

Znaki drogowe
C - znaki nakazu
C-1
C-1 Nakaz jazdy w prawo przed znakiem
Nakaz jazdy w prawo przed znakiem

Zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo przed znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.
C-2
C-2 Nakaz jazdy w prawo za znakiem
Nakaz jazdy w prawo za znakiem

Zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo za znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.
C-3
C-3 Nakaz jazdy w lewo przed znakiem
Nakaz jazdy w lewo przed znakiem

Zobowiązuje kierującego do jazdy w lewo przed znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.
C-4
C-4 Nakaz jazdy w lewo za znakiem
Nakaz jazdy w lewo za znakiem

Zobowiązuje kierującego do jazdy w lewo za znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.
C-5
C-5 Nakaz jazdy prosto
Nakaz jazdy prosto

Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.
C-6
C-6 Nakaz jazdy prosto lub w prawo
Nakaz jazdy prosto lub w prawo

Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto lub w prawo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.
C-7
C-7 Nakaz jazdy prosto lub w lewo
Nakaz jazdy prosto lub w lewo

Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto lub w lewo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.
C-8
C-8 Nakaz jazdy w prawo lub w lewo
Nakaz jazdy w prawo lub w lewo

Zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo lub w lewo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.
C-9
C-9 Nakaz jazdy z prawej strony znaku
Nakaz jazdy z prawej strony znaku

Zobowiązuje kierującego do jazdy z prawej strony znaku; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.
C-10
C-10 Nakaz jazdy z lewej strony znaku
Nakaz jazdy z lewej strony znaku

Zobowiązuje kierującego do jazdy z lewej strony znaku; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.
C-11
C-11 Nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku
Nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku

Zobowiązuje kierującego do jazdy z prawej lub z lewej strony znaku; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.
C-12
C-12 Ruch okrężny
Ruch okrężny

Oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku. Znak C-12 występujący łącznie ze znakiem A-7 oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu przed kierującym wjeżdżającym (wchodzącym) na to skrzyżowanie.
C-13
C-13 Droga dla rowerów
Droga dla rowerów

Oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi.
C-13a
C-13a Koniec drogi dla rowerów
Koniec drogi dla rowerów

Oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.

C-14
C-14 Prędkość minimalna
Prędkość minimalna

Oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, jest obowiązany jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę, chyba że warunki ruchu lub jego bezpieczeństwo wymagają zmniejszenia prędkości.
C-15
C-15 Koniec minimalnej prędkości
Koniec minimalnej prędkości

Oznacza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem C-14 przestaje obowiązywać.

C-16
C-16 Droga dla pieszych
Droga dla pieszych

Oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać.
C-16a
C-16a Koniec drogi dla pieszych
Koniec drogi dla pieszych

Oznacza koniec drogi przeznaczonej dla pieszych.

Kompilacje znaku C-13 i C-16
Kompilacje znaku C-13 i C-16 Droga dla pieszych i rowerów
Droga dla pieszych i rowerów

Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oznaczają, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi;
- symbole oddzielone kreską poziomą oznaczają, że ruch pieszych   i rowerzystów odbywa się na całej szerokości jezdni;
- symbole oddzielone kreską pionową oznaczają, że ruch pieszych  i rowerzystów odbywa się odpowiednio po prawej i lewej stronie jezdni.
C-17
C-17 Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi
Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi

Ozna­cza obowiązujący, wskazany znakami C-2, C-4, C-5, C-6, C-7 lub C-8, kierunek jazdy na skrzyżowaniu pojazdów przewożących to­wary niebezpieczne określone w § 19 ust. 2.

Umieszczona pod znakiem tabliczka T-31 lub tabliczka z odpowiednim napisem wskazuje, że nakazany kierunek jazdy doty­czy pojazdów przewożących tylko określo­ne klasy lub grupy towarów niebezpiecz­nych lub określonego sposobu przewozu tych towarów.
C-18
C-18 Nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych
Nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych

Oznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych; umieszczona pod znakiem tabliczka od T-23a do T-23j oznacza, że znak dotyczy pojazdów określonych na tabliczce.
C-19
C-19 Koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych
Koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych

Oznacza miejsce, w którym nakaz określony znakiem C-18 przestaje obowiązywać.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego