S - sygnały świetlne - projektorganizacjiruchu.pl

Przejdź do treści

Menu główne:

Znaki drogowe
S - sygnały świetlne
1. Sygnały świetlne dla kierujących i pieszych
S-1
S-1 Sygnalizator ogólny nadający podstawową sekwencję sygnałów
Sygnalizator ogólny nadający podstawową sekwencję sygnałów

Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-1 oznaczają:
 • sygnał zielony — zezwolenie na wjazd za sygnalizator,
 • sygnał żółty — zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony;
 • sygnał czerwony — zakaz wjazdu za sygnalizator;
 • sygnały czerwony i żółty, nadawane jednocześnie — zakaz wjazdu za sygnalizator; sygnały te oznaczają także, że za chwilę zapali się sygnał zielony. Sygnał czerwony i żółty nie występuje w niektórych krajach;
 • w niektórych krajach (np. w Serbii i Austrii) występuje sygnał zielony migający, oznaczający że za chwilę zapali się sygnał żółty. Stosowany jest głównie z myślą o samochodach ciężarowych, które charakteryzują się długą drogą hamowania.

Sygnał zielony nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli:
 • ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom,
 • ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego.

Sygnalizator używany poza skrzyżowaniem do kierowania ruchem na zwężonym odcinku drogi może nadawać sygnały o dwóch barwach — zielonej i czerwonej.

Kierujący pojazdem szynowym skręcający na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi może je opuścić, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się na wprost i gdy nie jest nadawany sygnał żółty, czerwony oraz żółty i czerwony jednocześnie. Przepisu nie stosuje się na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym oznaczonym znakami C-12.
S-2
S-2 Sygnalizator z sygnałem dopuszczającym skręcanie w kierunku wskazanym strzałką
Sygnalizator z sygnałem dopuszczającym skręcanie w kierunku wskazanym strzałką

Nadawany przez sygnalizator S-2 sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki oznacza, że dozwolone jest skręcanie w kierunku wskazanym strzałka w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3.

Sygnał w kształcie zielonej strzałki, nadawany przez sygnalizator S-2, zezwalający na skręcanie w lewo, zezwala również na zawracanie z lewego skrajnego pasa ruchu, chyba że jest to zabronione znakiem B-23.

Skręcanie lub zawracanie jest dozwolone pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom. Sygnalizator S-2 nie mówi nic o (bez)kolizyjności przejazdu.
S-3
S-3 Sygnalizator kierunkowy z sygnałami kierunkowymi (tutaj: na wprost i w prawo)
Sygnalizator kierunkowy z sygnałami kierunkowymi (tutaj: na wprost i w prawo)

Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator kierunkowy S-3 dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałka (strzałkami).

Sygnał zielony nadawany przez sygnalizator kierunkowy S-3 oznacza, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.

Sygnalizatory kierunkowe S-3 nadające sygnały przeznaczone tylko dla pojazdów skręcających w lewo mogą nie być umieszczone po prawej stronie drogi. Sygnalizator kierunkowy posiadający tylko strzałkę w lewo nie zezwala na zawracanie, nawet jeżeli znaki poziome na to zezwalają. Jest to istotna różnica w stosunku do innych krajów.

Odmiany S-3:
 • sygnalizator kierunkowy z sygnałami kierunkowymi na wprost
 • sygnalizator kierunkowy z sygnałami kierunkowymi w lewo
 • sygnalizator kierunkowy z sygnałami kierunkowymi w prawo
 • sygnalizator kierunkowy z sygnałami kierunkowymi na wprost i w lewo
 • sygnalizator kierunkowy z sygnałami kierunkowymi na wprost i w prawo
 • sygnalizator kierunkowy z sygnałami kierunkowymi w lewo i w prawo
 • sygnalizator kierunkowy z sygnałami kierunkowymi do zawracania
 • sygnalizator kierunkowy z sygnałami kierunkowymi w lewo i w prawo
S-4
S-4 Sygnalizator z sekwencją sygnałów nad pasami o przemiennym kierunku ruchu
Sygnalizator z sekwencją sygnałów nad pasami o przemiennym kierunku ruchu

Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-4 oznaczają:
 • sygnał zielony — zezwolenie na wjazd na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony;
 • sygnał czerwony — zakaz wjazdu na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony.
S-5
S-5 Sygnalizator z sygnałami dla pieszych
Sygnalizator z sygnałami dla pieszych

Sygnały świetlne dla pieszych nadawane przez sygnalizator S-5 oznaczają:
 • sygnał zielony — zezwolenie na wejście na przejście dla pieszych, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i pieszy jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejście;
 • sygnał czerwony — zakaz wejścia na przejście.
S-6
S-+ Sygnalizator z sygnałami dla rowerzystów
Sygnalizator z sygnałami dla rowerzystów

Sygnały świetlne dla rowerzystów nadawane przez sygnalizator  S-6 oznaczają:
 • sygnał zielony — zezwolenie na wjazd na przejazd dla rowerzystów, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwil zapali się sygnał czerwony i rowerzysta jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejazd;
 • sygnał czerwony — zakaz wjazdu na przejazd.
S-7
Sygnalizator z sekwencją sygnałów nad pasami o przemiennym kierunku ruchu
Sygnalizator z sekwencją sygnałów nad pasami o przemiennym kierunku ruchu

Sygnał świetlny stały lub migający, nadawany przez sygnalizator S-7, oznacza nakaz jak najszybszego opuszczenia pasa ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony, i wjazdu na część jezdni znajdującą się po stronie wskazanej strzałką.
2. Sygnały świetlne dla kierujących pojazdami wykonującymi odpłatny przewóz osób na regularnych liniach
SB
SB Sygnalizator SB
Sygnalizator SB

Sygnały świetlne dla kierujących autobusami oraz innymi pojazdami wykonującymi odpłatny przewóz  osób  na  regularnych  liniach, poruszającymi się po wydzielonych dla nich pasach ruchu, są barwy białej.

Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator SB oznaczają:

1)    sygnał w kształcie kreski pionowej — zezwolenie na wjazd za sygnalizator,
2) sygnał w kształcie dwóch kropek — zakaz wjazdu za sygnalizator; zakaz nie dotyczy kierujących pojazdami, które w chwili zapalenia się tego sygnału znajdują się tak blisko sygnalizatora, że nie mogą być zatrzymane przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał w kształcie kreski poziomej,
3)   sygnał w kształcie kreski poziomej — zakaz wjazdu za sygnalizator; takie samo znaczenie mają wyświe­tlane jednocześnie sygnały w kształcie kreski poziomej i dwóch kropek oznaczające także, że za chwilę zapali się sygnał w kształcie kreski pionowej.

3.   Sygnał w kształcie kreski pionowej nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli:
1)    ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pie­szym lub rowerzystom,
2) ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby moż­liwe przed zakończeniem nadawania sygnału zezwalającego na wjazd za sygnalizator.

4.   Przepis § 99 stosuje się odpowiednio.

§ 103. Sygnały świetlne dla kierujących tramwaja­mi są barwy białej.

Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator SB bez tabliczki z napisem BUS, dotyczą kierujących tramwajami.
ST
ST Sygnalizator ST
Sygnalizator ST

Sygnały świetlne dla kierujących tramwa­jami nadawane przez sygnalizator ST oznaczają:
1)   sygnał w kształcie kreski pionowej — zezwolenie na wjazd za sygnalizator,
2)   sygnał w kształcie kreski pionowej migający — zakaz wjazdu za sygnalizator; zakaz nie dotyczy kierujących tramwajami, które w chwili zapalenia się tego sygnału znajdują się tak blisko sygnalizatora, że nie mogą być zatrzymane przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocze­śnie, że za chwilę zapali się sygnał w kształcie kreski poziomej,
3)   sygnał w kształcie kreski poziomej — zakaz wjazdu za sygnalizator.

2.   Sygnał w kształcie kreski pionowej nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli:
1)   ruch tramwaju utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom,
2)   ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zezwalającego na wjazd za sygnalizator.
STK
STK Sygnalizator STK
Sygnalizator STK

Sygnały nadawane przez sygnalizatory kierunkowe STK dotyczą tramwajów jadących w kierunkach wskazanych przez strzałki umieszczone na tabliczce nad sygnalizatorem.
STT-1
STT-1 Sygnalizator STT-1
Sygnalizator STT-1

STT-2
STT-2 STT-1 Sygnalizator STT-2
Sygnalizator STT-2


Sygnały kierunkowe dla kierujących tramwajami nadawane przez sygnalizator STT oznaczają:
1)   STT-1 — zakaz wjazdu za sygnalizator,
2)   STT-2 — zezwolenie na jazdę we wskazanym kierunku (kierunkach); kierunki są oznaczone kropkami wyświetlanymi w górnej części sygnalizatora wraz z wyświetlaną kropką w górnej jego części; lewa górna kropka oznacza kierunek w lewo, środkowa górna kropka kierunek na wprost, a prawa górna kropka — w prawo.

Przepisy stosuje się do sygnałów nadawanych przez sygnalizatory kierunkowe STK i STT.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego