E - znaki kierunku i miejscowości - projektorganizacjiruchu.pl

Przejdź do treści

Menu główne:

Znaki drogowe
E - znaki kierunku i miejscowości
E-1
E-1 Tablica przeddrogowskazowa
Tablica przeddrogowskazowa

Uprzedza o skrzyżowaniu. Umieszczone na tym znaku wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku. (2)
E-1a
E-1a Tablica przeddrogowskazowa na autostradzie
Tablica przeddrogowskazowa na autostradzie

Uprzedza o wyjeździe z autostrady. Umieszczone na tym znaku wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku. (2)
E-1b
E-1b Tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę
Tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę

Uprzedza o skrzyżowaniu z wjazdem na autostradę lub drogą prowadzącą do autostrady. Umieszczone na tym znaku wzory innych znaków informują o występowaniu tych znaków na drogach, wskazanych na znaku. (2)
E-2a
E-a Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni
Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni

Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast. (2)
E-2b
E-2b Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią
Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią

Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast. (2)
E-2c
E-2c Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni na autostradzie
Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni na autostradzie

Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast. (2)
E-2d
E-2d Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzie
Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią na autostradzie

Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast. (2)
E-2e
E-2e Drogowskaz tablicowy umieszczany przed wjazdem na autostradę
Drogowskaz tablicowy umieszczany przed wjazdem na autostradę

Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast. (2)
E-2f
E-2f Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią przed wjazdem na autostradę
Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią przed wjazdem na autostradę

Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast. (2)
E-3
E-3 Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi
Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi

Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast. (2)
E-4
E-4 Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości, podający odległość do niej
Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości, podający odległość do niej

Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast. (2)
E-5
E-5 Drogowskaz do dzielnicy miasta
Drogowskaz do dzielnicy miasta

Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunek do dzielnic miast.
E-5a
E-5a Drogowskaz do centrum
Drogowskaz do centrum

Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunek do centrum miasta.
E-6
E-6 Drogowskaz do lotniska
Drogowskaz do lotniska

Wskazuje kierunek do obiektu komunikacyjnego wskazanego na znaku. (1)
E-6a
E-6a Drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej

E-6a (2) Drogowskaz do dworca lub stacji kolejoweja lub stacji kolejowej
Drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej

Wskazuje kierunek do obiektu komunikacyjnego wskazanego na znaku. (1)
E-6b
E-6b Drogowskaz do dworca autobusowego
Drogowskaz do dworca autobusowego

Wskazuje kierunek do obiektu komunikacyjnego wskazanego na znaku. (1)
E-6c
E-6c Drogowskaz do przystani promowej
Drogowskaz do przystani promowej

Wskazuje kierunek do obiektu komunikacyjnego wskazanego na znaku. Może ponadto oznaczać dworzec morski. (1)
E-7
E-7 Drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi
Drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi

Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku. (3)
E-8
E-8 Drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego
Drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego

Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku. (3)
E-9
E-9 Drogowskaz do muzeum
Drogowskaz do muzeum

Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku. (3)
E-10
E-10 Drogowskaz do zabytku jako dobra kultury
Drogowskaz do zabytku jako dobra kultury

Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku. (3)
E-11
E-11 Drogowskaz do zabytku przyrody
Drogowskaz do zabytku przyrody

Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku. (3)
E-12
E-12 Drogowskaz do punktu widokowego
Drogowskaz do punktu widokowego

Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku. (3)
E-12a
E-12a Drogowskaz do szlaku rowerowego
Drogowskaz do szlaku rowerowego

Wskazuje kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku. (3)
E-13
E-13 Tablica kierunkowa
Tablica kierunkowa

Wskazuje kierunek i odległość do głównych miejscowości położonych przy danej drodze.
E-14
E-14 Tablica szlaku drogowego
Tablica szlaku drogowego

Wskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym.
E-14a
E-14a Tablica szlaku drogowego przy autostradzie
Tablica szlaku drogowego przy autostradzie

Wskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym.
E-15a
E-15a Numer drogi krajowej
Numer drogi krajowej

Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi. (4)
E-15b
E-15b Numer drogi wojewódzkiej
Numer drogi wojewódzkiej

Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi. (4)
E-15c
E-15c Numer autostrady
Numer autostrady

Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi. (4)
E-15d
E-15d Numer drogi ekspresowej
Numer drogi ekspresowej

Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi. (4)
E-15e
E-15e Numer drogi wojewódzkiej o zwiększonym do 10t dopuszczalnym nacisku osi pojazdu
Numer drogi wojewódzkiej o zwiększonym do 10t dopuszczalnym nacisku osi pojazdu

Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi. (4)
E-16
E-16 Numer szlaku międzynarodowego
Numer szlaku międzynarodowego

Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi. (4)
E-17a
E-17a Miejscowość
Miejscowość

Oznacza wjazd do miejscowości.
E-18a
E-18a Koniec miejscowości
Koniec miejscowości

Oznacza wyjazd z miejscowości.
E-19a
E-19a Obwodnica
Obwodnica

Wskazuje na skrzyżowaniu kierunek do obwodnicy miasta.
E-20
E-20 Tablica węzła drogowego na autostradzie
Tablica węzła drogowego na autostradzie

Informuje o zbliżaniu się do wyjzdu z autostrady; liczby umieszczone na znaku wskazują: górna - numer wyjazdu, dolna - odległość tablicy od wyjazdu.

E-20 (2) Tablica węzła drogowego na autostradzie
przykład
znaku E-20 z symbolem i nazwą węzła

Dopuszcza się zamiast numeru wyjazdu umieszczanie na znaku E-20 symbolu i nazwy węzła. Znak E-20 z nazwą węzła można stosować także na drogach ekspresowych, wówczas tło znaku ma barwę zieloną.
E-21
E-21 Dzielnica (osiedle)
Dzielnica (osiedle)

Informuje o wjeździe do dzielnicy lub osiedla; znak z napisem "Centrum" informuje o wjeździe do centrum miasta.
E-22a
E-22a Samochodowy szlak turystyczny
Samochodowy szlak turystyczny

Wskazuje początek wyznaczonego samochodowego szlaku turystycznego; na znaku obok nazwy szlaku mogą być umieszczone symbol szlaku oraz symbol organizacji turystycznej, wytyczającej szlak.
E-22b
E-22b Obiekt na samochodowym szlaku turystycznym
Obiekt na samochodowym szlaku turystycznym

Wskazuje obiekt turystyczny na samochodowym szlaku turystycznym; na znaku umieszcza się symbol obiektu turystycznego lub wypoczynkowego.
E-22c
E-22c Informacja o obiektach turystycznych
Informacja o obiektach turystycznych

Informuje o występujących obiektach turystycznych na terenie wskazanym na znaku.

1 - Na drogowskazach według wzoru znaku E-6 mogą być podawane odpowiednim napisem lub symbolem kierunki do jednostek Policji, pogotowia ratunkowego, urzędów administracji publicznej, zarządów drogi oraz jednostek prowadzących odprawę celną.

2 - Umieszczony obok nazwy miejscowości znak z literami "PL" oraz znak wyróżniający państwo przyjęty do oznaczania pojazdów uczestniczących w ruchu międzynarodowym wskazują, że w miejscowości znajduje się przejście graniczne do tego państwa. Umieszczony obok nazwy miejscowości znak wyróżniający państwo przyjęty do oznaczania pojazdów uczestniczących w ruchu międzynarodowym wskazuje, że miejscowość ta jest położona w tym państwie.

3 - Do dnia 31.12.2012 obowiązywały także znaki E-7 do E-12 według starego wzoru, tj. z obwódką niebieską.

4 - Znaki E-15a, E-15c, E-15d, E-15e oraz E-16 oznaczają także, że drogą mogą się poruszać pojazdy o nacisku osi pojedynczej nieprzekraczającym 10 ton i odpowiednio większym nacisku osi wielokrotnej, zgodnie z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów poruszających się po drogach.

Znaki E-2a do E-14a oraz znaki E-18a, E-19a, E-22a, E-22b i E-22c mogą być umieszczone w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego