F - znaki uzupełniające - projektorganizacjiruchu.pl

Przejdź do treści

Menu główne:

Znaki drogowe
F - znaki uzupełniające
F-1
F-1 Przejście graniczne
Przejście graniczne

Informuje o czynnym przejściu granicznym.
F-2
F-2 Przekraczanie granicy zabronione
Przekraczanie granicy zabronione

Informuje, że ruch przez granicę jest zamknięty.
F-2a
F-2a Granica państwa
Granica państwa

Informuje o miejscu przekroczenia granicy Rzeczypo­spolitej Polskiej.
F-3
F-3 Granica obszaru administracyjnego
Granica obszaru administracyjnego

Z napisami "województwo", "powiat" lub "gmina" i umieszczonymi nazwami, informuje o wjeździe odpowiednio na obszar województwa, powiatu i gminy, albo gminy.
F-4
F-4 Nazwa rzeki
Nazwa rzeki

Podaje nazwę rzeki lub innego cieku wodnego, nad którym przebiega droga.
F-5
F-5 Uprzedzenie o zakazie
Uprzedzenie o zakazie

Uprzedza o znaku zakazu umieszczonym na drodze w odległości wskazanej na znaku.
F-6
F-6 Znak uprzedzający, umieszczany przed skrzyżowaniem
Znak uprzedzający, umieszczany przed skrzyżowaniem

Uprzedza o wskazanym na nim odpowiednim znakiem niebezpieczeństwie lub zakazie występującym za skrzyżowaniem na wskazanej drodze.
F-7
F-7 Sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo
Sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo

Wskazuje dojazd do drogi, w którą skręcanie w lewo jest zabronione.
F-8
F-8 Objazd w związku z zamknięciem drogi
Objazd w związku z zamknięciem drogi

Wskazuje wyznaczony objazd; jeżeli na znaku F-8 umieszczono znak zakazujący wjazdu określonych pojazdów, oznacza to, że objazd dotyczy pojazdów wskazanych na znaku zakazu.
F-9
F-9 Znak prowadzący na drodze objazdowej
Znak prowadzący na drodze objazdowej

Wskazuje kierunek ruchu pojazdów na wyznaczonym objeździe.
F-10
F-10 Kierunki na pasach ruchu
Kierunki na pasach ruchu

Wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z poszczególnych pasów ruchu.Umieszczona na znaku strzałka zezwalająca na skręcanie w lewo ze skrajnego lewego pasa ruchu oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.
F-11
F-11 Kierunki na pasie ruchu
Kierunki na pasie ruchu

Wkazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z pasa ruchu, nad którym znak został umieszczony. Umieszczona na znaku strzałka zezwalająca na skręcanie w lewo ze skrajnego lewego pasa ruchu oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.
F-12
F-12 Znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem
Znak wskazujący przejazd tranzytowy umieszczany przed skrzyżowaniem

Wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.
F-13
F-13 Przejazd tranzytowy
Przejazd tranzytowy

Wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.
F-14a
F-14a Tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania
Tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania

Informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania).
F-14b
F-14b Tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania
Tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania

Informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania).
F-14c
F-14c Tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania
Tablica wskaźnikowa na autostradzie umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania

Informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania).

F-15
F-15 Niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu
Niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu

Wskazuje pasy ruchu przeznaczone do jazdy w podanych kierunkach.
F-16
F-16 Koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej
Koniec pasa ruchu na jezdni dwukierunkowej

Uprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni wskazanej na znaku.
F-17
F-17 Koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej
Koniec pasa ruchu na jezdni jednokierunkowej

Uprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni wskazanej na znaku.
F-18
F-18 Przeciwny kierunek dla określonych pojazdów
Przeciwny kierunek dla określonych pojazdów

Wskazuje lewy pas ruchu przeznaczony tylko dla pojazdów określonych na znaku, poruszających się w kierunku przeciwnym.
F-19
F-19 Pas ruchu dla określonych pojazdów
Pas ruchu dla określonych pojazdów

Wskazuje wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla pojazdów wskazanych na znaku.
F-20
F-20 Część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów
Część drogi (pas ruchu) dla określonych pojazdów

Wskazuje drogę lub jej część przeznaczoną dla pojazdów, których symbol został umieszczony na znaku. Zamiast symbolu pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t na znaku może być umieszczony symbol pojazdu stosowany na tabliczkach od T-23a do T-23j, odpowiednio do sposobu przeznaczenia drogi lub jej części.
F-21
F-21 Ruch skierowany na sąsiednią jezdnię
Ruch skierowany na sąsiednią jezdnię

Wskazuje zjazd na sąsiednią jezdnię w związku z tymczasową organizacją ruchu.
F-22
F-22 Ograniczenia na pasie ruchu
Ograniczenia na pasie ruchu

Wskazuje pas ruchu, na którym jest zabroniony ruch pojazdów określonych symbolem znaku zakazu.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego