Drogowe regulacje prawne - projektorganizacjiruchu.pl

Przejdź do treści

Menu główne:

Drogowe regulacje prawne
Przedstawione na łamach serwisu informacje dotyczące znaków i sygnałów drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz drogowych regulacji prawnych zaczerpnięte są z opublikowanych i obowiązujących - lub mających wejść w życie - ustaw oraz rozporządzeń.

Dokładamy wszelkich starań, aby zawarty tu materiał był aktualny.
Z racji świadczon
ych usług (projekty organizacji ruchu, sprzedaż i montaż oznakowania i sygnalizacji świetlnych) na bieżąco śledzimy dla Państwa zmiany w przepisach drogowych i publikujemy je w naszym serwisie.

Poniżej znajduje się krótki wykaz przepisów, na które powołujemy się na naszej stronie.

Prawo o ruchu drogowym

 - Zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ru­chu,
 - Zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu,
-  Wymagania w stosunku do osób kierujących pojazdami i innych uczestników tego ruchu,
 - Wymagania w stosunku do innych uczestników ruchu niż kierujący pojazdami,
  - Zasady i warunki kontroli ruchu drogowego

reguluje

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 (tekst jednolity - stan obowiązujący)

Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza miejscami wymienionymi w zakresie:

  - koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób,
  - wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych.


Znaki i sygnały obowiązujące w ruchu drogowym

Znaki i sygnały obowiązujące w ruchu drogowym, ich znaczenie i zakres obowiązywania określa Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393, z późn. zm.).

Rozporządzenie to było nowelizowane następującymi aktami prawnymi:
 
 • Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23.09.2008 r. zmieniające rozp. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1104)

 • Rzporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14.04.2010 r. zmieniające rozp. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 65, poz. 412)

 • Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12.04.2011 r. zmieniające rozp. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 89, poz. 509)

 • Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.06.2011 r. zmieniające rozp.w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 124, poz. 705)
 
 • Rozporządzenie Ministrów Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewn. z dnia 24.07.2013 r. zmieniające rozp. w sprawie znaków i sygnałów drogowych(Dz. U. poz. 890)

 • Rozporządzenie Ministrów Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewn. z dnia 3.10.2013 r. zmieniające rozp. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. poz. 1325)

 • Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 3.07.2015 r. zmieniające rozp. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. poz. 1313)

 • Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnętrznych i Admin. z dnia 19.04.2016 r. zmieniające rozp. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. poz. 646)

 • Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.08.2018 r. zmieniające rozp. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U.  poz. 1656)

Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych

Warunki techniczne znaków i sygnałów drogowych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach - Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393, do którego opublikowano jak dotąd 14 aktów zmieniających.


Szczegółowe warunki zarządzania ruchem na drogach

Warunki zarządzania ruchem na drogach reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w  sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz  wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem - Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729, do którego opublikowano 1 akt zmieniający - Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania  ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem - Dz. U. 2016 nr 0 poz. 314.

                                                                                                                                                                                                                                                                                       


Kierowanie ruchem drogowym

Sposób dawania sygnałów i poleceń do kierowania ruchem drogowym reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym - Dz.U. 2010 nr 123 poz. 840, do którego opublikowano jak dotąd 2 akty zmieniające (z dnia 16 października 2012 r. i 13 czerwca 2018 r.).


Postępowanie z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego

Postępowanie z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego regulują:


 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
  - Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151 (z późn. zmianami)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń - Dz. U. 2003 nr 208 poz. 2023, do którego opublikowano jak dotąd 7 aktów zmieniających;
 • kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, prawo o ruchu drogowym i inne, nieuwzględnione ze względu na specyfikę serwisu.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego