D - znaki informacyjne - projektorganizacjiruchu.pl

Przejdź do treści

Menu główne:

Znaki drogowe
D - znaki informacyjne
D-1
D-1 Droga z pierwszeństwem
Droga z pierwszeństwem

Oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem. Umieszczona pod znakiem D-1 tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych (gruba linia na tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem).
D-2
D-2 Koniec drogi z pierwszeństwem
Koniec drogi z pierwszeństwem

Oznacza koniec drogi z pierwszeństwem.
D-3
D-3 Droga jednokierunkowa
Droga jednokierunkowa

Oznacza początek lub kontynuację drogi lub jezdni, na której ruch odbywa się w jednym kierunku. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 wskazuje, że ruch rowerów jednośladowych na wyznaczonym na jezdni pasie ruchu przeznaczonym dla tych pojazdów odbywa się w kierunku przeciwnym do wskazanego na znaku.
D-4a
D-4a Droga bez przejazdu
Droga bez przejazdu

Oznacza początek drogi bez przejazdu.
D-4b
D-4b Wjazd na drogę bez przejazdu
Wjazd na drogę bez przejazdu

Oznacza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu.
D-5
D-5 Pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni
Pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni

Oznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.
D-6
D-6 Przejście dla pieszych
Przejście dla pieszych

Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.
D-6a
D-6a Przejazd dla rowerów
Przejazd dla rowerów

Oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wjeżdżających.
D-6b
D-6b Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów
Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów

Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych i przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących oraz rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wjeżdżających. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.
D-7
D-7 Droga ekspresowa
Droga ekspresowa

Oznacza początek lub kontynuację drogi ekspresowej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku drogi. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-28 wskazuje, że za przejazd pobierane są opłaty.
D-8
D-8 Koniec drogi ekspresowej
Koniec drogi ekspresowej

Oznacza koniec drogi ekspresowej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do końca drogi.
D-9
D-9 Autostrada
Autostrada

Oznacza początek lub kontynuację autostrady. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku autostrady. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-28 wskazuje, że za przejazd pobierane są opłaty.
D-10
D-10 Koniec autostrady
Koniec autostrady

Oznacza koniec autostrady. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do końca autostrady.
D-11
D-11 Początek pasa ruchu dla autobusów
Początek pasa ruchu dla autobusów

Oznacza początek pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Umieszczony na znaku napis TAXI oznacza, że na pasie oznaczonym tym znakiem jest dopuszczony także ruch taksówek. Odmiana znaku D-11
(D-11a) stosowana jest w przypadku wydzielenia pasa po lewej stronie jezdni.
D-12
D-12 Pas ruchu dla autobusów
Pas ruchu dla autobusów

Oznacza kontynuację pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Umieszczony na znaku napis TAXI oznacza, że na pasie oznaczonym tym znakiem jest dopuszczony także ruch taksówek.
D-13
D-13 Początek pasa ruchu powolnego
Początek pasa ruchu powolnego

Oznacza początek pasa ruchu, z którego są obowiązani korzystać kierujący pojazdami nieosiągającymi na wzniesieniu minimalnej prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku pasa ruchu.
D-13a
D-13a Początek pasa ruchu
Początek pasa ruchu

Oznacza początek pasa ruchu po stronie wskazanej na znaku. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku lub końca pasa ruchu.
D-14
D-14 Koniec pasa ruchu
Koniec pasa ruchu

Oznacza koniec skrajnego pasa ruchu, znajdującego się po stronie wskazanej na znaku. Znak D-14 umieszczony przy pasie ruchu powolnego oznacza koniec tego pasa ruchu. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku lub końca pasa ruchu.
D-15
D-15 Przystanek autobusowy
Przystanek autobusowy

Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Oznacza ponadto miejsce do zatrzymywania się innych niż autobus pojazdów samochodowych wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach i pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli.
D-16
-16 Przystanek trolejbusowy
Przystanek trolejbusowy

Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
D-17
D-17 Przystanek tramwajowy
Przystanek tramwajowy

Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
D-18
D-18 Parking
Parking

Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów (zespołów pojazdów), z wyjątkiem przyczep kempingowych; umieszczona pod znakiem tabliczka T-23e oznacza, że na parkingu jest dopuszczony także postój przyczep kempingowych. Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-30 wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni (oznaczonej na tabliczce barwą szarą) oraz że miejsce jest przeznaczone dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t. Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-3a wskazuje koniec miejsca przeznaczonego na postój. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-29 informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-18a
D-18a Parking - miejsce zastrzeżone
Parking - miejsce zastrzeżone

Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-18b
D-18b Parking zadaszony
Parking zadaszony

Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów znajdujące się w budynku lub pod wiatą. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-29 informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-19
D-19 Postój taksówek
Postój taksówek

Oznacza miejsce przenzaczone na postój taksówek osobowych, z wyjątkiem taksówek zajętych. Umieszczony dodatkowo na znaku napis "Bagażowe" wskazuje, że znak ten dotyczy taksówek bagażowych. Jeśli na postoju taksówek nie umieszczono znaku D-20, to kończy się on w odległości nie większej niż 20m za znakiem D-19.
D-20
D-20 Koniec postoju taksówek
Koniec postoju taksówek

Oznacza miesjsce, w którym kończy się postój taksówek. Umieszczony dodatkowo na znaku napis "Bagażowe" wskazuje, że znak ten dotyczy taksówek bagażowych.
D-21
D-21 Szpital
Szpital

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-21a
D-21a Policja
Policja

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-22
D-22 Punkt opartunkowy
Punkt opartunkowy

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-23
D-23 Stacja paliwowa
Stacja paliwowa

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Umieszczony w dolnej części znaku napis LPG GAZ informuje, że stacja prowadzi także sprzedaż gazu do napędu pojazdów. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-23a
D-23a Stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów
Stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-24
D-24 Telefon
Telefon

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-25
D-25 Poczta
Poczta

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Umieszczony na znaku symbol słuchawki telefonicznej informuje, że na poczcie znajduje się ogólnodostępny telefon. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-26
D-26 Stacja obsługi technicznej
Stacja obsługi technicznej

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-26a
D-26a Wulkanizacja
Wulkanizacja

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-26b
D-26b Myjnia
Myjnia

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-26c
D-26c Toaleta publiczna
Toaleta publiczna

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Umieszczony w dolnej części znaku napis BUS informuje o możliwości opróżniania toalet zainstalowanych w pojazdach. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-26d
D-26d Natrysk
Natrysk

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-27
D-27 Bufet lub kawiarnia
Bufet lub kawiarnia

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-28
D-28 Restauracja
Restauracja

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-29
D-29 Hotel (motel)
Hotel (motel)

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-30
D-30 Obozowisko (camping)
Obozowisko (camping)

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-31
D-31 Obozowisko (camping) wyposażone w podłączenia elektryczne dla przyczep kempingowych
Obozowisko (camping) wyposażone w podłączenia elektryczne dla przyczep kempingowych

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-32
D-32 Pole biwakowe
Pole biwakowe

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-33
D-33 Schronisko młodzieżowe
Schronisko młodzieżowe

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-34
D-34 Punkt informacji turystycznej
Punkt informacji turystycznej

Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-34a
D-34a Informacja radiowa o ruchu drogowym
Informacja radiowa o ruchu drogowym

Informuje o stacjach radiowych podających informacje o warunkach ruchu drogowego.
D-35
D-35 Przejście podziemne dla pieszych
Przejście podziemne dla pieszych

Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
D-35a
Schody ruchome w dół
Schody ruchome w dół

Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
D-36
D-36 Przejście nadziemne dla pieszych
Przejście nadziemne dla pieszych

Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
D-36a
D-36a Schody ruchome w górę
Schody ruchome w górę

Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
D-37
D-37 Tunel
Tunel

Oznacza wjazd do tunelu.
Umieszczona pod znakiem D-37 tabliczka T-1b wskazuje rzeczywistą długość tune­lu — w przypadku gdy długość tunelu przekracza 500 m. Rzeczywista długość tunelu może być także wskazana przez umieszczenie w dolnej części znaku napi­su i symboli odpowiadających treści ta­bliczki T-1b.
W przypadku tuneli o długości przekra­czającej 3 000 m pozostała długość tune­lu do przebycia jest wskazywana co 1000 m tabliczką T-1b.
Umieszczona pod znakiem D-37 tablicz­ka T-32 wskazuje minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu.
D-38
D-38 Koniec tunelu
Koniec tunelu

Oznacza wyjazd z tunelu.
D-39
D-39 Dopuszczalne prędkości
Dopuszczalne prędkości

Informuje o dopuszczalnych prędkościach obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na przejściu granicznym mogą być także umieszczone tablice z napisami lub symbolami, podające informacje o obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach ruchu drogowego. W styczniu 2011 roku uległy zmianie prędkości na drogach w Polsce. Autostrady - ze 130 km/h na 140 km/h. Drogi ekspresowe dwujezdniowe - ze 110 km/h na 120 km/h.
D-39a
D-39a Opłaty drogowe
Opłaty drogowe

Informuje osoby wjeżdżające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o opłatach wnoszonych za przejazd  po drogach publicznych. Stosuje się na drogach w pobliżu granicy państwa, bądź na przejściu granicznym lub parkingu położonym w pobliżu przejścia granicznego.

W trzecim wierszu tekstu (pod napisami w j. polskim i angielskim) dopuszczalne jest umieszczenie napisu w języku państwa, do którego droga prowadzi przez przejście graniczne.
D-40
D-40 Strefa zamieszkania
Strefa zamieszkania

Oznacza wjazd do strefy zamieszkania. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Informuje ponadto, że umieszczone w tej strefie urządzenia wymuszające powolną jazdę (progi zwalniające) mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.
D-41
D-41 Koniec strefy zamieszkania
Koniec strefy zamieszkania

Oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-42
D-42 Obszar zabudowany
Obszar zabudowany

Oznacza wjazd na obszar zabudowany.

Do dnia 31 grudnia 2005 roku tablica z białym tłem oraz czarnym obrzeżem i napisem określającym nazwę miejscowości miała takie samo znaczenie, jak znak D-42. Obecnie tablica taka nie ma żadnej wykładni prawnej.
D-43
D-43 Koniec obszaru zabudowanego
Koniec obszaru zabudowanego

Oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.

Do dnia 31 grudnia 2005 roku tablica z białym tłem oraz czarnym obrzeżem i napisem określającym nazwę miejscowości, przekreslona czerwoną linią, miała takie samo znaczenie, jak znak D-43. Obecnie tablica taka nie ma żadnej wykładni prawnej.
D-44
D-44 Strefa płatnego parkowania
Strefa parkowania
----------
Strefa płatnego parkowania
(od 14.02.2014)

Oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu jest pobierana opłata. W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa stawka opłaty, oraz postoju pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach.

Od 14.02.2014: Oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu samochodowego jest pobierana opłata.
WAŻNE!
Znaki D-44 „strefa parkowania” i D-45 „koniec strefy parkowania” stosowane w organizacji ruchu na drogach przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uznaje się za równoważne odpowiednio znakom D-44 „strefa płatnego parkowania” i D-45 „koniec strefy płatnego parkowania.
D-45
D-45 Koniec strefy płatnego  parkowania
Koniec strefy parkowania
----------
Koniec strefy płatnego  parkowania
(od 14.02.2014)

Oznacza wyjazd ze strefy parkowania.

Od 14.02.2014: Oznacza wyjazd ze strefy płatnego parkowania.
WAŻNE!
Znaki D-44 „strefa parkowania” i D-45 „koniec strefy parkowania” stosowane w organizacji ruchu na drogach przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uznaje się za równoważne odpowiednio znakom D-44 „strefa płatnego parkowania” i D-45 „koniec strefy płatnego parkowania.
D-46
D-46 Droga wewnętrzna
Droga wewnętrzna

Oznacza początek ogólnodostępnej drogi niepublicznej; napis umieszczony na znaku wskazuje zarządcę tej drogi. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-47
D-47 Koniec drogi wewnętrznej
Koniec drogi wewnętrznej

Oznacza wyjazd z drogi wewnętrznej na drogę publiczną. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
D-48
D-48 Zmiana pierwszeństwa
Zmiana pierwszeństwa

Uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu; umieszczony pod znakiem napis określa datę wprowadzenia nowej zasady pierwszeństwa pokazanej znakiem A-5 lub A-7.
D-49
D-49 Pobór opłat
Pobór opłat

Uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd.
D-50
D-50 Zatoka
Zatoka

Informuje o zatoce występującej w tunelu. Umieszczona pod znakiem D-50 tabliczka T-33 lub umieszczony na znaku napis "SOS" informuje, że w zatoce znajduje się telefon alarmowy i gaśnica.
D-51
D-51 Automatyczna kontrola prędkości
Automatyczna kontrola prędkości

Stosuje się w celu poinformowania kierujących pojazdami o lokalizacji urządzeń rejestrujących działających samoczynnie, kontrolujących i rejestrujących prędkość ruchu pojazdów.

Znak D-51 umieszcza się przed stacjonarnym urządzeniem rejestrującym w odległości:

- od 100 m do 200 m - na drogach o dopuszczalnej prędkości do 60 km/h,
- od 200 m do 500 m - na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h, z wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad,
- od 500 m do 700 m - na drogach ekspresowych i autostradach.

Znak ten stosuje się dla każdego kierunku ruchu, w którym stacjonarne urządzenie rejestrujące może dokonywać pomiarów prędkości.

W przypadku gdy automatyczna kontrola prędkości będzie wykonywana przez strażników gminnych (miejskich) w trybie określonym w art. 129b ust. 4 ustawy, na początku odcinka drogi objętego okresową kontrolą umieszcza się znak D-51 z tabliczką z napisem "Na odcinku ...". W treści napisu na tabliczce długość odcinka drogi poniżej 1000 m podaje się w metrach z dokładnością do 100 m, a od długości 1,0 km z dokładnością do 0,1 km.

W przypadku gdy stacjonarne urządzenia rejestrujące ujawniają naruszenia przepisów w zakresie prędkości ruchu na określonym odcinku drogi, przed początkiem tego odcinka umieszcza się znak D-51 z tabliczką z napisem "Kontrola średniej prędkości na odcinku ...". W treści napisu na tabliczce długość odcinka drogi poniżej 1000 m podaje się w metrach z dokładnością do 100 m, a od długości 1,0 km z dokładnością do 0,1 km..
D-52
D-52 Strefa ruchu
Strefa ruchu

Stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy ruchu. Znak umieszcza się na wszystkich wjazdach do strefy ruchu. Decyzję o ustaleniu takiej strefy podejmuje podmiot zarządzający drogami wewnętrznymi. W strefie ruchu stosuje się znaki takie jak na drogach wewnętrznych.
D-53
D-53 Koniec strefy ruchu
Koniec strefy ruchu

Stosuje się w celu wskazania wyjazdu z drogi wewnętrznej położonej w strefie ruchu. Znak ten umieszcza się na wszystkich wyjazdach ze strefy oznakowanej znakami D-52, w tym samym przekroju poprzecznym drogi co znak D-52. Znak D-53 „koniec strefy ruchu" może być umieszczony po lewej stronie jezdni, na odwrotnej stronie znaku D-52.

D-54
D-54 Strefa czystego transportu
Strefa czystego transportu

Stosuje się w celu wskazania granicy strefy czystego transportu. Znak ten umieszcza się na wszystkich wjazdach do strefy czystego transportu.

D-55
D-55 Koniec strefy czystego transportu
Koniec strefy czystego transportu

 Stosuje się w celu wskazania wyjazdu ze strefy czystego transportu. Znak ten umieszcza się na wszystkich wyjazdach ze strefy czystego transportu.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego