2. Oznaczanie pasa drogowego (U-7, U-8) - projektorganizacjiruchu.pl

Przejdź do treści

Menu główne:

Urządzenia BRD
Oznaczanie pasa drogowego
(U-7, U-8)
Znaki kilometrowe i hektometrowe
Znaki wskazujące pikietaż drogi - znaki kilometrowe i hektometrowe - umieszcza się na odcinkach dróg, na których zastosowano słupki prowadzące, na drogach krajowych i wojewódzkich. Zaleca się stosowanie znaków kilometrowych i hektometrowych na drogach powiatowych.
U-7
U-7 Znak kilometrowy
Znak kilometrowy
Znaki kilometrowe U-7 stosuje się w celu oznaczenia przebiegu drogi i wskazania jej kilometrażu narastająco od początku do końca drogi.
Znaki kilometrowe U-7 na osobnych tabliczkach umieszcza się na drogach dwujezdniowych w pasie dzielącym.

Znaki kilometrowe U-7 umieszczane w pasie dzielącym mają wymiary:
  • duże, na autostradach,
  • małe, na pozostałych drogach.

Znaki kilometrowe U-7 umieszcza się na słupkach barwy szarej, o wysokości 1,0 m i średnicy około 60 mm. Dopuszcza się mocowanie słupka ze znakiem U-7 do konstrukcji bariery umieszczanej w pasie dzielącym.
Barwa znaku jest biała, obwódki i cyfr - czarna. Na kolejnych znakach kilometrowych umieszcza się kolejne liczby kilometrów. Lica znaków U-7 powinny być wykonane z folii odblaskowych.

Oprócz znaków kilometrowych U-7 umieszczonych w pasie dzielącym, informacje o kilometrze drogi umieszcza się na słupkach prowadzących, łącznie ze znakiem hektometrowym. Informację o kilometrze drogi umieszcza się na odcinkach dróg krajowych i wojewódzkich, na których stosuje się słupki prowadzące. Zaleca się ich stosowanie także na drogach powiatowych i gminnych.
U-8
U-8 Znak hektometrowy
Znak hektometrowy
Znaki hektometrowe U-8 stosuje się w celu uściślenia przebiegu drogi oraz ułatwienia lokalizacji elementów składowych drogi podlegających ewidencji dróg oraz lokalizacji zdarzeń drogowych.
Znak hektometrowy stanowi cyfra i jest on umieszczany na słupku prowadzącym.
Znaki hektometrowe umieszcza się na słupku prowadzącym U-1a; nie umieszcza się ich na słupkach prowadzących umieszczanych w pasie dzielącym jezdnie dróg dwujezdniowych.
Nad znakiem hektometrowym umieszcza się znak kilometrowy, który stanowi liczba jedno-, dwu- lub trzycyfrowa.
Na odcinkach dróg, na których występują bariery, znaki wskazujące kilometr i hektometr drogi umieszcza się na słupkach prowadzących U-1b. Wówczas zarówno cyfry znaku kilometrowego jak i hektometrowego mają tę samą wysokość.
Przykład tabliczki znaku ze znakiem kilometrowym U-7 i hektometrowym  U-8.
Na odcinkach dróg, na których nie można zastosować słupków prowadzących U-1a lub U-1b zaleca się stosowanie tabliczek wskazujących bieżący kilometr i hektometr drogi umieszczonych na elementach wyposażenia drogi (słupy oświetleniowe, konstrukcje bramowe itp.).
Przykład tabliczki znaku ze znakiem kilometrowym U-7 i hektometrowym  U-8.
Przykład znaku kilometrowego U-7 i hektometrowego U-8 na słupku prowadzącym U-1a.
Przykład znaku kilometrowego U-7 i hektometrowego U-8 na słupku prowadzącym U-1a.
Przykład znaku kilometrowego U-7 i hektometrowego U-8 na słupku prowadzącym U-1b.
Przykład znaku kilometrowego U-7 i hektometrowego U-8 na słupku prowadzącym U-1b.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego