Dodatkowe znaki szlaków rowerowych (R-1 - R-4e) - projektorganizacjiruchu.pl

Przejdź do treści

Menu główne:

Znaki drogowe > Dodatkowe znaki pionowe
R - dodatkowe znaki szlaków rowerowych
R-1
R-1 Szlak rowerowy lokalny
Szlak rowerowy lokalny

Oznaczają odpowiednio przebieg szlaku rowerowego krajowego.

Znaki R-1 „szlak rowerowy krajowy”, R-1a „początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego”, R-1b „zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego” i R-3 „tablica szlaku rowerowego” stosowane w organizacji ruchu na drogach przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Dz.U. 2013 nr 0 poz. 890 (z dn. 2013.07.24, ogłoszone 06.08.2013) uznaje się za równoważne odpowiednio znakom R-1 „szlak rowerowy lokalny”, R-1a „początek (koniec) szlaku rowerowego lokalnego”, R-1b „zmiana kierunku szlaku rowerowego lokalnego” i R-3 „tablica szlaku rowerowego lokalnego”.
R-1a
R-1a Początek (koniec) szlaku rowerowego lokalnego
Początek (koniec) szlaku rowerowego lokalnego
R-1b
R-1b Zmiana kierunku szlaku rowerowego lokalnego
Zmiana kierunku szlaku rowerowego lokalnego
R-2
R-2 Szlak rowerowy międzynarodowy
Szlak rowerowy międzynarodowy
(obowiązujący do 6.08.2018)

Oznacza przebieg szlaku rowerowego międzynarodowego o numerze wskazanym na znaku.
R-2a
R-2a Zmiana kierunku szlaku rowerowego międzynarodowego
Zmiana kierunku szlaku rowerowego międzynarodowego
(obowiązujący do 6.08.2018)

Oznacza przebieg szlaku rowerowego międzynarodowego o numerze wskazanym na znaku.
R-3
R-3 Tablica szlaku rowerowego lokalnego
Tablica szlaku rowerowego lokalnego

Wskazuje odległość do głównych miejscowości położonych przy szlaku rowerowym lokalnym
(oraz objaśnienie R-1).
R-4
R-4 Informacja o szlaku rowerowym
Informacja o szlaku rowerowym

Wskazuje rodzaj szlaku rowerowego. Umieszczona pod znakiem R-4 tabliczka informuje o utrudnieniu występującym na szlaku rowerowym.
Na znaku R-4 w dolnej jego części umieszcza się symbol, numer lub barwne oznaczenie charakteryzujące szlak rowerowy.
R-4a
R-4a Informacja o rzeczywistym przebiegu szlaku rowerowego
Informacja o rzeczywistym przebiegu szlaku rowerowego

Wskazuje przebieg i kierunek szlaku rowerowego.

Na znaku R-4a umieszcza się graficzną ilustrację przebiegu szlaku rowerowego w schemacie rzeczywistego układu dróg, przy czym przebieg szlaku rowerowego oznacza się linią szerszą zakończoną kształtem strzały wskazującej na jego kierunek.
R-4b
R-4b Zmiana kierunku szlaku rowerowego
Zmiana kierunku szlaku rowerowego

Na znaku R-4b w dolnej jego części umieszcza się symbol, numer lub barwne oznaczenie charakteryzujące szlak rowerowy. Umieszczona pod znakiem R-4b tabliczka informuje o utrudnieniu występującym na szlaku rowerowym.
R-4c
R-4c Drogowskaz tablicowy szlaku rowerowego
Drogowskaz tablicowy szlaku rowerowego

Drogowskaz tablicowy szlaku rowerowego.
R-4d
R-4d Drogowskaz szlaku rowerowego w kształcie strzały podający odległość
Drogowskaz szlaku rowerowego w kształcie strzały podający odległość

Wskazuje przebieg i kierunek szlaku rowerowego.
R-4e
R-4e Tablica przeddrogowskazowa szlaku rowerowego
Tablica przeddrogowskazowa szlaku rowerowego

Wskazuje przebieg i kierunek szlaku rowerowego.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego