Od 1 lipca obowiązują nowe zasady korzystania z kart parkingowych - Blog drogowy - projektorganizacjiruchu.pl

Przejdź do treści

Menu główne:

Od 1 lipca obowiązują nowe zasady korzystania z kart parkingowych

projektorganizacjiruchu.pl
Opublikowany przez w prawo o ruchu drogowym ·
Tags: karty_parkingowe


1 lipca 2014 weszła w życie nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks wykroczeń.

 
Nowelizacja zmieniła zasady korzystania z kart parkingowych, przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób. Celem nowych przepisów jest wyeliminowanie przypadków nieuprawnionego posługiwania się kartami. Uprawnione do ich otrzymania będą osoby o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. W myśl nowelizacji karty będą wydawane na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, jednak nie dłużej niż na 5 lat. Natomiast placówki obsługujące osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na 3 lata. Ponadto nowelizacja wprowadza m.in. zabezpieczenia techniczne kart utrudniające ich fałszowanie i doprecyzowuje sposób umieszczania karty parkingowej w pojeździe. Posługiwanie się kartą parkingową osoby niepełnosprawnej bez związku z jej przewozem albo kartą osoby zmarłej będzie karane grzywną w wysokości do 2 tys. zł.
Sejm uchwalił nowelizację 23 października 2013 r. Prezydent podpisał ustawę 15 listopada 2013 r. Nowe przepisy obowiązują od 1 lipca 2014 r., z wyjątkami (m.in. dotyczącymi utworzenia i prowadzenia Centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych).

Dz.U. 2013 poz. 1446


Sejm uchwalił nowelizację 23 października 2013 r. Prezydent podpisał ustawę 15 listopada 2013 r. Nowe przepisy obowiązują od 1 lipca 2014 r., z wyjątkami (m.in. dotyczącymi utworzenia i prowadzenia Centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych).

Brak komentarzy

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego