Dodatkowe znaki dla kierujących tramwajami (AT-1 - AT-5; BT-1 - BT-4) - projektorganizacjiruchu.pl

Przejdź do treści

Menu główne:

Znaki drogowe > Dodatkowe znaki pionowe
AT-BT - dodatkowe znaki dla kierujących tramwajami
(tylko znaki opublikowane w rozporządzeniach dot. znaków i sygnałów drogowych)
AT-1
AT-1 Sygnalizacja świetlna
Sygnalizacja świetlna

Ostrzega o zbliżaniu się do miejsca, w którym ruch tramwajów jest kierowany za pomocą trójbarwnej sygnalizacji świetlnej.
AT-2
AT-2 Sygnalizacja świetlna wzbudzana
Sygnalizacja świetlna wzbudzana

Ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania, na którym tramwaj wzbudza wydzieloną dla siebie fazę.
AT-3
AT-3 Niebezpieczny zjazd
Niebezpieczny zjazd

Ostrzega o znacznym spadku podłużnym toru tramwajowego, o wartości podanej na znaku.
AT-4
AT-4 Stromy podjazd
Stromy podjazd

Ostrzega o znacznym wzniesieniu toru tramwajowego, o wartości podanej na znaku.
AT-5
AT-5 Ruch kolizyjny
Ruch kolizyjny

Ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, na którym skręcający motorniczy, opuszczając skrzyżowanie, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się w kierunku na wprost.
BT-1
BT-1 Ograniczenie prędkości
Ograniczenie prędkości

Oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę przez kierującego tramwajem jadącego torem, przy którym jest on umieszczony. Zakaz wyrażony znakiem BT-1 obowiązuje od miejsca umieszczenia znaku do najbliższego skrzyżowania (rozwidlenia) torów lub miejsca ustawienia znaku BT-2 „koniec ograniczenia prędkości".
BT-2
BT-2 Koniec ograniczenia prędkości
Koniec ograniczenia prędkości

Oznacza koniec ograniczenia prędkości.
BT-3
BT-3 Blokada zwrotnicy
Blokada zwrotnicy

Oznacza zakaz wjazdu kierującego tramwajem pod urządzenie sterujące zwrotnicą, aż poprzedni tramwaj nie opuści zwrotnicy.
BT-4
BT-4 Stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie
Stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie

Oznacza zakaz wjazdu kierującego tramwajem na zwrotnicę bez zatrzymania się przed zwrotnicą i obowiązek sprawdzenia, czy położenie iglicy jest prawidłowe.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego